9 oktober 2017

Pericles en de glorie van Athene

Op woensdag 25 oktober a.s. organiseert The Getty Villa een lezing “Making Athens Great (Again?): Modern Lessons from the Age of Pericles”.

Pericles heeft Athene duidelijk op de kaart gezet. Hij wist de bevolking over te halen om het machtige Sparta de oorlog te verklaren in 431 v.C. en die tot een succesvol einde te brengen. Hij bezat grote overredingskracht en een brede visie en hij was die de Atheners overtuigde om de Tempel van Athena op de Acropolis te herbouwen nadat die door Xerxes verwoest was.


De lezing wordt gehouden door historicus Loren Samons van de Boston University. Hij stelt de vraag hoe het mogelijk was voor iemand als Pericles om de Atheners in zulke grote mate te beïnvloeden en of dit te danken is aan zijn wijsheid of was het puur geluk?  In het kort, hoe heeft hij zijn doel kunnen bereiken?