8 juni 2013

Troje. Stad, Homerus en Turkije

Als afronding van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Turkije en Nederland, organiseerde het Allard Pierson Museum in Amsterdam deze speciale tentoonstelling.


De stad Troje spreekt al eeuwen tot de verbeelding van de mensen en wie kent het verhaal van het paard van Troje niet? Dat we dit te danken hebben aan Homerus is minder bekend en nog minder dat de beroemde oorlog door hem is samengevat in zijn Ilias.

De Duitse zakenman en archeoloog, Heinrich Schliemann was zo bezeten van Troje dat hij eind 19de eeuw op zoek ging en de stad ook vond in noordwest Turkije. Hij had dan wel de juiste heuvel gevonden maar de schatten en gouden juwelen die hij opgroef waren niet afkomstig uit het Troje van Koning Priamus maar uit een veel oudere periode.

Het is trouwens bijna onmogelijk om uit de verschillende lagen van Troje wijs te worden omdat de stad 3500 jaar lang bewoond geweest is en de opeenvolgende lagen niet altijd keurig opgestapeld zijn. Ook was het Troje van Schliemann slechts een miniem deel van de stad die veel en veel groter is. Archeologen hebben hun handen er aan vol, nog jarenlang.

En dan is Schliemann niet altijd even zorgvuldig omgesprongen met zijn vondsten. Hij nam de overeenkomst met de Ottomanen niet zo nauw en verhandelde zijn vondsten met eenieder die er een behoorlijke prijs voor wilde geven. Zo zijn er stukken die “heel waarschijnlijk” door hem gevonden zijn als deel van de schat van Priamus, maar dat is niet meer met zekerheid te achterhalen. Archeologie is sindsdien natuurlijk geëvolueerd en de regels zijn nu totaal anders. Zoals hij zijn vrouw Sophia, zijn “Helena”, sierde met de vele gouden juwelen zou vandaag de dag absoluut onmogelijk zijn. Maar ja, ik zou die sierraden ook wel eens willen dragen …

Enfin, deze tentoonstelling belicht zowel de geschiedenis van Troje met Homerus als de verschillende vondsten die sinds Schliemann aan het licht gekomen zijn. Er wordt nog steeds gewerkt in Troje en ze zijn nog lang niet rond. Het is en blijft echter heel moeilijk om zich een duidelijk beeld van de stad te vormen, zelfs als je zelf ter plaatse gaat kijken. Maar het verhaal blijft boeien natuurlijk. Zo ook de voorwerpen, originele of kopieën, van deze tentoonstelling.

Voor een meer volledig beeld, klik hier om mijn foto’s van deze tentoonstelling te bekijken.